จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศสองชั้น ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

///จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศสองชั้น ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศสองชั้น ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศสองชั้น ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น