ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

///ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น