ซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาด ๓๐๐ วัตต์ (กองช่าง) จำนวน ๑๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

///ซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาด ๓๐๐ วัตต์ (กองช่าง) จำนวน ๑๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาด ๓๐๐ วัตต์ (กองช่าง) จำนวน ๑๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาด ๓๐๐ วัตต์ (กองช่าง) จำนวน ๑๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น