วันที่ 9 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพทะเล นำเด็กนักเรียนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนนก จังหวัดชัยนาท เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆเสริมสร้างพัฒนาการ เพิ่มพูนทักษะความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ศึกษาวิถีชีวิตธรรมชาติ สัตว์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว

/, ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง/วันที่ 9 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพทะเล นำเด็กนักเรียนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนนก จังหวัดชัยนาท เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆเสริมสร้างพัฒนาการ เพิ่มพูนทักษะความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ศึกษาวิถีชีวิตธรรมชาติ สัตว์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว

วันที่ 9 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพทะเล นำเด็กนักเรียนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนนก จังหวัดชัยนาท เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆเสริมสร้างพัฒนาการ เพิ่มพูนทักษะความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ศึกษาวิถีชีวิตธรรมชาติ สัตว์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น