เทศบาลตำบลโพทะเล ดำเนินโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง อปพร.) ระหว่างวันที่ 21-25สิงหาคม 2566

//เทศบาลตำบลโพทะเล ดำเนินโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง อปพร.) ระหว่างวันที่ 21-25สิงหาคม 2566

เทศบาลตำบลโพทะเล ดำเนินโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง อปพร.) ระหว่างวันที่ 21-25สิงหาคม 2566

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

By | 2023-08-30T10:09:30+07:00 สิงหาคม 30th, 2566|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments