โครงการปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดีแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพทะเล

//โครงการปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดีแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพทะเล

โครงการปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดีแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพทะเล

ดาวโหลดไฟล์

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

By | 2023-04-27T16:46:38+07:00 เมษายน 15th, 2566|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments