ประกาศเทศบาลตำบลโพะทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอการจัดการจัดซื้อจัางหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565)

/, ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเทศบาลตำบลโพะทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอการจัดการจัดซื้อจัางหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565)

ประกาศเทศบาลตำบลโพะทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอการจัดการจัดซื้อจัางหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565)

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น