ประกาศรายงานประชุมสภาเทศบาล

ประกาศรายงานประชุมสภาเทศบาล

ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2561

โหลดไฟล์

ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2561

โหลดไฟล์

ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

โหลดไฟล์

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

By | 2019-06-21T11:08:20+07:00 มกราคม 21st, 2561|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments