ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา

/, ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศราคากลาง/สอบราคา/ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา

ดาวโหลดไฟล์

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น