ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 )

///ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 )

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 )

ดาวโหลดไฟล์

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

By | 2020-04-30T15:48:27+07:00 เมษายน 30th, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments