ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาจัดการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 )

/, ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาจัดการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 )

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาจัดการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 )

ดาวโหลดไฟล์

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น