โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ วันที่ 2 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลโพทะเลเข้าร่วมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4/63 ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2563 ณ วัดทุ่งน้อย

/, ข่าวประชาสัมพันธ์/โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ วันที่ 2 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลโพทะเลเข้าร่วมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4/63 ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2563 ณ วัดทุ่งน้อย

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ วันที่ 2 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลโพทะเลเข้าร่วมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4/63 ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2563 ณ วัดทุ่งน้อย

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลโพทะเลเข้าร่วมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4/63 ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2563 ณ วัดทุ่งน้อย

โพสต์โดย เทศบาลตำบลโพทะเล Phothale Municipality เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2020

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

By | 2020-08-06T14:09:01+07:00 สิงหาคม 2nd, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments