ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

//ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

By | 2020-08-25T17:18:12+07:00 สิงหาคม 24th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments