ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง การตรวจสอบเเละจัดทำทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละเบี้ยความพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

/, ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง การตรวจสอบเเละจัดทำทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละเบี้ยความพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง การตรวจสอบเเละจัดทำทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละเบี้ยความพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

By | 2020-09-30T10:20:29+07:00 กันยายน 30th, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments