Monthly Archives: พฤษภาคม 2564

//พฤษภาคม
31 05, 2564

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล ขอเชิญร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

By | 2021-06-03T07:21:08+07:00 พฤษภาคม 31st, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

 

31 05, 2564

ขอต้อนรับท่านนายอำเภอโพทะเลด้วยความยินดียิ่ง

By | 2021-06-01T19:11:38+07:00 พฤษภาคม 31st, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

เทศบาลตำบลโพทะเล นำโดยนายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล ได้เดินทางไปให้การต้อนรับ นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอโพทะเล ในโอกาสที่ท่านได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายอำเภอโพทะเล เทศบาลตำบลโพทะเล​ ขอต้อนรับท่านนายอำเภอโพทะเลด้วยความยินดียิ่ง  

31 05, 2564

ขอเชิญร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล

By | 2021-06-03T07:20:12+07:00 พฤษภาคม 31st, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล ขอเชิญร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

28 05, 2564

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลโพทะเล นำโดยนายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล (นายกเจมส์) นำร่องร่วมรับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้อย่างดี ณ โรงพยาบาลโพทะเล 🛑 หยุดเชื้อเพื่อชาติ 💉#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

By | 2021-05-28T18:57:03+07:00 พฤษภาคม 28th, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

28 05, 2564

สำนักงานป.ป.ช.(คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) เปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต(Anti-Corruption Toolbox) เพื่อขยายผลการป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางQR CODE และทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. รวมถึงทางแอปพลิเคชั่น WE STRONG ของสำนักงาน ป.ป.ช. (ใช้ได้ทั้งระบบ IOS และ Android) https://www.nacc.go.th/category…/20210314195056128/toolbox?

By | 2021-05-28T19:00:53+07:00 พฤษภาคม 28th, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

สำนักงานป.ป.ช.(คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) เปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต(Anti-Corruption Toolbox) เพื่อขยายผลการป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางQR CODE และทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. รวมถึงทางแอปพลิเคชั่น WE STRONG ของสำนักงาน ป.ป.ช. (ใช้ได้ทั้งระบบ IOS และ Android) https://www.nacc.go.th/category.../20210314195056128/toolbox?  

25 05, 2564

เทศบาลตำบลโพทะเล นำโดยนายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล (นายกเจมส์) พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพทะเล พนักงานเทศบาลตำบลโพทะเล อสม.เทศบาลตำบลโพทะเล และประธานชุมชน ดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ปัญหาโควิด-19 อย่างเร่งด่วน โดยส่งเสริมสนับสนุนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อโรคโควิด – 19 ให้กับประชาชน ออกรณรงค์ทำความเข้าใจและเชิญชวน พี่น้องประชาชน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด – 19 และปฏิบัติตนตามมาตรการ Social distancing เว้นระยะห่… ดูเพิ่มเติม

By | 2021-05-25T21:57:36+07:00 พฤษภาคม 25th, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

24 05, 2564

เทศบาลตำบลโพทะเล นำโดยนายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล (นายกเจมส์) พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพทะเล พนักงานเทศบาลตำบลโพทะเล และได้รับความร่วมมือจากฝ่ายปกครองอำเภอโพทะเล โรงพยาบาลโพทะเล สาธารณสุขอำเภอโพทะเล สถานีตำรวจภูธรโพทะเล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางมูลนาก อสม.เทศบาลตำบลโพทะเล และผู้นำชุมชน ดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ปัญหาโควิด-19 อย่างเร่งด่วน โดยส่งเสริมสนับสนุนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อโรคโควิด – 19 ให้กั… ดูเพิ่มเติม

By | 2021-05-25T21:57:01+07:00 พฤษภาคม 24th, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

21 05, 2564

เทศบาลตำบลโพทะเลนำโดย นายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล (นายกเจมส์) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพทะเล และพนักงานเทศบาลตำบลโพทะเลร่วมกันประชุมวางแผนงาน รวมพลังเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการรณรงค์ป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อ covid – 19 ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพทะเล ซึ่งจะมีการจัดโครงการขึ้น ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 นี้

By | 2021-05-25T21:50:15+07:00 พฤษภาคม 21st, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

19 05, 2564

เทศบาลตำบลโพทะเล นำโดยนายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกฯ

By | 2021-05-22T11:19:08+07:00 พฤษภาคม 19th, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

เทศบาลตำบลโพทะเล นำโดยนายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพทะเล โดยได้รับความร่วมมือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาองค์การบริาหารส่วนจังหวัดพิจิตร สาธารณสุขอำเภอโพทะเล ร่วมกัน ดำเนินการเเก้ไขปัญหาโควิด - 19 ตามมาตราการควบคุมโรคโควิด - 19 โดยวันนี้จะออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในชุมชนทั้ง 5 ชุมชน จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมมืออำนวยความสะดวยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานครั้งนี้ เเละขอให้ปิดภาชนะอาหารให้มิดชิด เเละขอขอบคุณทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ชาวโพทะเลต้องปลอดภัยจากโควิด- 19 ประชาชนขาวโพทะเล ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 ตามวิถีชิวิตใหม่เเบบ New normal

16 05, 2564

เทศบาลตำบลโพทเล ต่อต้านคอร์รัปชั่น

By | 2021-05-16T17:33:31+07:00 พฤษภาคม 16th, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments