ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

/, ข่าวประชาสัมพันธ์/ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

นายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล(นายกเจมส์) ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

By | 2021-06-07T22:13:20+07:00 มิถุนายน 7th, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments