ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดการดูเเลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเเละบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง

/, ข่าวประชาสัมพันธ์/ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดการดูเเลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเเละบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดการดูเเลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเเละบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง

นายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดการดูเเลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเเละบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

By | 2021-06-10T20:25:41+07:00 มิถุนายน 10th, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments