ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

/, ข่าวประชาสัมพันธ์/ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโพทะเล นำโดย
-นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
-นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร
-นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
-นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม ปลัดจังหวัดพิจิตร
-นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอโพทะเล
-นายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลโพทะเล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตรและผู้เกี่ยวข้อง
: 🏥นำเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย เปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
✌️ด้วยความห่วงใยจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิจิตร ✌️
✌️ชาวโพทะเลเราจะสู้ และผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน✌️

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

By | 2021-07-25T18:35:19+07:00 กรกฎาคม 24th, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments