รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

/, ข่าวประชาสัมพันธ์/รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตราการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลโพทะเล  อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ เทศบาลตำบลโพทะเล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลโพทะเล พบว่า มีผลคะเเนน 88.31 คะเเนน

อยู่ในระดับ A ดังนี้

 

รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

By | 2022-04-25T10:38:08+07:00 สิงหาคม 30th, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments