นายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล เดินทางเข้าร่วมให้การต้อนรับผอ.ธเนศ โกวิทย์ ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพทะเลด้วยความยินดียิ่

//นายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล เดินทางเข้าร่วมให้การต้อนรับผอ.ธเนศ โกวิทย์ ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพทะเลด้วยความยินดียิ่

นายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล เดินทางเข้าร่วมให้การต้อนรับผอ.ธเนศ โกวิทย์ ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพทะเลด้วยความยินดียิ่

🏫เทศบาลตำบลโพทะเล โดย
🔸️นายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล เดินทางเข้าร่วมให้การต้อนรับ
🔸️ผอ.ธเนศ โกวิทย์ ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพทะเลด้วยความยินดียิ่ง 🙏

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

By | 2021-10-12T21:44:02+07:00 ตุลาคม 8th, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments