วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:30 น. เทศบาลตำบลโพทะเล ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพทะเล 🌻ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล

/, ข่าวประชาสัมพันธ์/วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:30 น. เทศบาลตำบลโพทะเล ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพทะเล 🌻ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:30 น. เทศบาลตำบลโพทะเล ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพทะเล 🌻ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

By | 2021-11-25T11:21:27+07:00 พฤศจิกายน 25th, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments