ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง กำหนด วัน เวลา เเละสถานที่ โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำเเผนพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

/, ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง กำหนด วัน เวลา เเละสถานที่ โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำเเผนพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง กำหนด วัน เวลา เเละสถานที่ โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำเเผนพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น