Monthly Archives: กันยายน 2565

//กันยายน
29 09, 2565

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2022-09-29T12:57:26+07:00 กันยายน 29th, 2565|Categories: ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 09, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

By | 2022-10-05T15:32:54+07:00 กันยายน 28th, 2565|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศราคากลาง, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก, ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

28 09, 2565

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

By | 2022-10-11T09:55:41+07:00 กันยายน 28th, 2565|Categories: เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี|0 Comments

27 09, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

By | 2022-08-01T09:44:30+07:00 กันยายน 27th, 2565|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

22 09, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By | 2022-09-23T16:06:39+07:00 กันยายน 22nd, 2565|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

9 09, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By | 2022-09-23T16:07:46+07:00 กันยายน 9th, 2565|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

9 09, 2565

วันที่ 9 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพทะเล นำเด็กนักเรียนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนนก จังหวัดชัยนาท เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆเสริมสร้างพัฒนาการ เพิ่มพูนทักษะความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ศึกษาวิถีชีวิตธรรมชาติ สัตว์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว

By | 2022-09-14T11:49:20+07:00 กันยายน 9th, 2565|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments