phothale88

/phothale88

About phothale88

This author has not yet filled in any details.
So far phothale88 has created 988 blog entries.
7 04, 2566

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง กำหนดวัน เวลาเเละสถานที่ฉีดวัคซีน โครงการป้องกันเเละควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าน ประจำปี 2566

By | 2023-04-26T13:54:56+07:00 เมษายน 7th, 2566|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

5 04, 2566

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่องรายชื่อผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา เเละการให้ความช่วยเหลือ นักเรียนผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเเละการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566

By | 2023-04-12T13:18:25+07:00 เมษายน 5th, 2566|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประกาศ รายชื่อ รายชื่อ