ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

//ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
14 11, 2565

ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2022-11-14T12:32:56+07:00 พฤศจิกายน 14th, 2565|Categories: ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 11, 2565

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2022-11-14T12:32:55+07:00 พฤศจิกายน 14th, 2565|Categories: ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 11, 2565

จ้างเหมาเวที และไฟแสงสีประดับบนเวที เครื่องเสียง ไฟริ้วประดับแสงสี ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2022-11-14T12:32:54+07:00 พฤศจิกายน 14th, 2565|Categories: ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

จ้างเหมาเวที และไฟแสงสีประดับบนเวที เครื่องเสียง ไฟริ้วประดับแสงสี ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 10, 2565

จ้างเหมาทำไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2022-10-12T18:57:46+07:00 ตุลาคม 12th, 2565|Categories: ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

จ้างเหมาทำไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 09, 2565

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2022-09-29T12:57:26+07:00 กันยายน 29th, 2565|Categories: ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 09, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

By | 2022-10-05T15:32:54+07:00 กันยายน 28th, 2565|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศราคากลาง, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก, ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments