อำนาจหน้าที่

//อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่ 2021-05-18T21:49:17+07:00

โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบลโพทะเล

 

จำนวนอัตรากำลังเทศบาลตำบลโพทะเล

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2558

  • พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 20 คน
  • ลูกจ้างประจำ จำนวน 6 คน
  • พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 คน
  • พนักงานจ้าง จำนวน 10 คน
    รวม จำนวน 38 คน

อำนาจหน้าที่