ข่าวกองคลัง

/ข่าวกองคลัง
2 07, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By | 2020-07-02T11:00:10+07:00 กรกฎาคม 2nd, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

1 07, 2563

รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2563

By | 2020-07-03T10:30:28+07:00 กรกฎาคม 1st, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, งบแสดงฐานะทางการเงิน|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

27 06, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ขยายเวลาการเเจ้งประเมินภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2563

By | 2020-07-02T10:50:02+07:00 มิถุนายน 27th, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

30 04, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 )

By | 2020-04-30T15:48:27+07:00 เมษายน 30th, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

28 04, 2563

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตราการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตราฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพิจิตร

By | 2020-05-20T09:37:23+07:00 เมษายน 28th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ล28

23 04, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา

By | 2020-05-12T15:40:15+07:00 เมษายน 23rd, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

16 04, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-06-17T09:58:28+07:00 เมษายน 16th, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

11 04, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-04-16T14:33:03+07:00 เมษายน 11th, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวน์โหลดไฟล์

3 04, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By | 2020-04-07T16:55:37+07:00 เมษายน 3rd, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, งบแสดงฐานะทางการเงิน, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

3 04, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรางไตรมาส ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By | 2020-04-07T11:02:56+07:00 เมษายน 3rd, 2563|Categories: ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย, ข่าวกองคลัง, งบแสดงฐานะทางการเงิน|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์