ข่าวกองคลัง

/ข่าวกองคลัง
28 04, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซิื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะจง

By | 2022-04-28T16:42:06+07:00 เมษายน 28th, 2565|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

21 04, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2022-04-28T16:40:58+07:00 เมษายน 21st, 2565|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

21 04, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพะทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอการจัดการจัดซื้อจัางหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565)

By | 2022-04-28T13:48:20+07:00 เมษายน 21st, 2565|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

27 03, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาน ประจำเดือนมีนาคม 2565 (กองยุทธศาสตร์เเละงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2022-04-28T13:40:55+07:00 มีนาคม 27th, 2565|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

 ดาวโหลดไฟล์

24 03, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาน ประจำเดือนมีนาคม 2565 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2022-04-27T21:42:50+07:00 มีนาคม 24th, 2565|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

24 03, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาน ประจำเดือนมีนาคม 2565 (กองยุทธศาสตร์เเละงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2022-04-27T21:37:58+07:00 มีนาคม 24th, 2565|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

24 03, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาน ประจำเดือนมีนาคม 2565 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2022-04-27T21:35:29+07:00 มีนาคม 24th, 2565|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

21 03, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาน ประจำเดือนมีนาคม 2565 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2022-04-27T21:33:44+07:00 มีนาคม 21st, 2565|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

4 03, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

By | 2022-03-23T15:01:14+07:00 มีนาคม 4th, 2565|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์