ข่าวกองคลัง

/ข่าวกองคลัง
20 03, 2566

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินเเผ่นดินของเทศบาลตำบลโพทะเล

By | 2023-03-21T15:37:33+07:00 มีนาคม 20th, 2566|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

11 01, 2566

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1(เดือน ตุลาคมคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

By | 2023-01-17T09:32:57+07:00 มกราคม 11th, 2566|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

5 01, 2566

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

By | 2023-01-17T09:38:45+07:00 มกราคม 5th, 2566|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

4 01, 2566

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2565

By | 2023-01-17T09:35:36+07:00 มกราคม 4th, 2566|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

1 01, 2566

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566

By | 2023-02-10T11:56:07+07:00 มกราคม 1st, 2566|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

29 12, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By | 2023-01-17T09:34:35+07:00 ธันวาคม 29th, 2565|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, งบแสดงฐานะทางการเงิน|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์