ข่าวกองคลัง

/ข่าวกองคลัง
18 02, 2564

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาก่อเเผงกั้นอ่างล้างเครื่องในสุกร โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลโพทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2021-03-05T14:34:55+07:00 กุมภาพันธ์ 18th, 2564|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

17 02, 2564

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมตู้คอนโทรลซับเมอร์ส โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลโพทะเล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2021-03-05T14:33:26+07:00 กุมภาพันธ์ 17th, 2564|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

16 02, 2564

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้า) จำนวน 1 เคริ่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2021-03-05T14:31:38+07:00 กุมภาพันธ์ 16th, 2564|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

5 02, 2564

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2021-03-05T13:45:04+07:00 กุมภาพันธ์ 5th, 2564|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

5 02, 2564

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะสีเขียวเล็ก หมายเลขทะเบียน บฉ 7842 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2021-03-05T13:44:58+07:00 กุมภาพันธ์ 5th, 2564|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

4 02, 2564

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลในการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2021-03-05T13:44:56+07:00 กุมภาพันธ์ 4th, 2564|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

4 02, 2564

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2021-03-05T13:46:17+07:00 กุมภาพันธ์ 4th, 2564|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

28 01, 2564

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำผังเเสดงส่วนการบริหารเทศบาลตำบลโพทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจจ

By | 2021-03-05T13:32:41+07:00 มกราคม 28th, 2564|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

28 01, 2564

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2021-03-05T13:34:17+07:00 มกราคม 28th, 2564|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

25 01, 2564

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2021-02-02T21:57:23+07:00 มกราคม 25th, 2564|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์