ข่าวกองคลัง

/ข่าวกองคลัง
11 01, 2566

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1(เดือน ตุลาคมคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

By | 2023-01-17T09:32:57+07:00 มกราคม 11th, 2566|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

5 01, 2566

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

By | 2023-01-17T09:38:45+07:00 มกราคม 5th, 2566|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

4 01, 2566

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2565

By | 2023-01-17T09:35:36+07:00 มกราคม 4th, 2566|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

29 12, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By | 2023-01-17T09:34:35+07:00 ธันวาคม 29th, 2565|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, งบแสดงฐานะทางการเงิน|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

28 12, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2022-01-18T09:48:24+07:00 ธันวาคม 28th, 2565|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

28 12, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเเละการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2022-01-18T09:47:25+07:00 ธันวาคม 28th, 2565|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

21 12, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำอาหารว่าง เเละเครื่องดื่น เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุม สภาพเทศบาลตำบลโพทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2022-01-18T09:49:44+07:00 ธันวาคม 21st, 2565|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

21 12, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศบาลปีใหม่ จำนวน 3 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2022-01-18T09:44:36+07:00 ธันวาคม 21st, 2565|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

21 12, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ตามโครงการ ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2022-01-18T09:43:30+07:00 ธันวาคม 21st, 2565|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

21 12, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2022-01-18T09:43:34+07:00 ธันวาคม 21st, 2565|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์