ข่าวกองคลัง

/ข่าวกองคลัง
26 08, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563

By | 2020-08-28T09:24:39+07:00 สิงหาคม 26th, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

16 07, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาจัดการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 )

By | 2020-07-16T16:56:09+07:00 กรกฎาคม 16th, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

2 07, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By | 2020-07-02T11:00:10+07:00 กรกฎาคม 2nd, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

1 07, 2563

รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2563

By | 2020-07-30T15:21:10+07:00 กรกฎาคม 1st, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, งบแสดงฐานะทางการเงิน|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

27 06, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ขยายเวลาการเเจ้งประเมินภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2563

By | 2020-07-02T10:50:02+07:00 มิถุนายน 27th, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

29 05, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-08-11T09:18:03+07:00 พฤษภาคม 29th, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวน์โหลดไฟล์

29 05, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-08-11T09:17:59+07:00 พฤษภาคม 29th, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวน์โหลดไฟล์

29 05, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-08-11T09:17:52+07:00 พฤษภาคม 29th, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวน์โหลดไฟล์

29 05, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-08-11T09:18:13+07:00 พฤษภาคม 29th, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวน์โหลดไฟล์

20 05, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-08-11T09:18:05+07:00 พฤษภาคม 20th, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวน์โหลดไฟล์