ข่าวกองคลัง

/ข่าวกองคลัง
9 04, 2564

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 2 สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By | 2021-04-09T15:13:06+07:00 เมษายน 9th, 2564|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

31 03, 2564

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามเเผนงานรวม ตั้งเเต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

By | 2021-04-30T11:20:43+07:00 มีนาคม 31st, 2564|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

9 03, 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑)

By | 2021-04-02T09:41:31+07:00 มีนาคม 9th, 2564|Categories: ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย, ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

5 03, 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

By | 2021-03-16T14:30:56+07:00 มีนาคม 5th, 2564|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

28 02, 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

By | 2021-04-07T10:15:34+07:00 กุมภาพันธ์ 28th, 2564|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

18 02, 2564

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาก่อเเผงกั้นอ่างล้างเครื่องในสุกร โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลโพทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2021-03-05T14:34:55+07:00 กุมภาพันธ์ 18th, 2564|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

17 02, 2564

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมตู้คอนโทรลซับเมอร์ส โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลโพทะเล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2021-03-05T14:33:26+07:00 กุมภาพันธ์ 17th, 2564|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

16 02, 2564

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้า) จำนวน 1 เคริ่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2021-03-05T14:31:38+07:00 กุมภาพันธ์ 16th, 2564|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์