รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

//รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
27 12, 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

By | 2022-05-08T20:04:52+07:00 ธันวาคม 27th, 2564|Categories: ประกาศประชุมสภา, รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

26 08, 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

By | 2022-05-08T20:04:37+07:00 สิงหาคม 26th, 2564|Categories: ประกาศประชุมสภา, รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

19 07, 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

By | 2022-05-08T20:00:33+07:00 กรกฎาคม 19th, 2564|Categories: ประกาศประชุมสภา, รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

7 07, 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

By | 2022-05-08T20:00:01+07:00 กรกฎาคม 7th, 2564|Categories: ประกาศประชุมสภา, รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

14 05, 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

By | 2022-05-08T19:58:48+07:00 พฤษภาคม 14th, 2564|Categories: ประกาศประชุมสภา, รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

5 05, 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล ครั้งเเรก ประจำปี พ.ศ. 2564

By | 2022-05-08T19:57:53+07:00 พฤษภาคม 5th, 2564|Categories: ประกาศประชุมสภา, รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

30 11, 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

By | 2021-08-22T21:00:52+07:00 พฤศจิกายน 30th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

26 08, 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

By | 2021-08-22T21:00:28+07:00 สิงหาคม 26th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

14 08, 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2563

By | 2021-08-22T21:00:32+07:00 สิงหาคม 14th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

21 01, 2561

ประกาศรายงานประชุมสภาเทศบาล

By | 2019-06-21T11:08:20+07:00 มกราคม 21st, 2561|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2561 โหลดไฟล์ ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2561 โหลดไฟล์ ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โหลดไฟล์