รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

//รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
30 11, 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

By | 2021-08-22T21:00:52+07:00 พฤศจิกายน 30th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

26 08, 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

By | 2021-08-22T21:00:28+07:00 สิงหาคม 26th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

14 08, 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2563

By | 2021-08-22T21:00:32+07:00 สิงหาคม 14th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

21 01, 2561

ประกาศรายงานประชุมสภาเทศบาล

By | 2019-06-21T11:08:20+07:00 มกราคม 21st, 2561|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2561 โหลดไฟล์ ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2561 โหลดไฟล์ ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โหลดไฟล์

15 09, 2560

ประกาศรายงานประชุมสภาเทศบาล

By | 2017-09-15T11:48:35+07:00 กันยายน 15th, 2560|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2560 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560