ทำเนียบผู้บริหาร

/ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร 2021-06-20T20:54:53+07:00

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโพทะเล

นายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า

นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล
📞088-8181119

ด.ต.ธภิณภัฎฐ์ ขจรกลิ่นสมฐวี

รองนายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล
📞081-7404691

นายปรินทร รอดอินทร์

รองนายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล
📞089-7073907

นายปัญญา มะณีย์

เลขานายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล
📞089-7656284

นายกฤษณะ เขียวยิ่ง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล
📞084-4955858