ทำเนียบผู้บริหาร

/ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร 2023-05-25T11:37:48+07:00

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโพทะเล

นายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า

นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล
📞088-8181119

นายปรินทร รอดอินทร์

รองนายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล
📞089-7073907

นายปัญญา มะณีย์

เลขานายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล
📞089-7656284