ทำเนียบผู้บริหาร

/ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร 2023-06-15T14:32:33+07:00

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโพทะเล

นายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า

นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล
📞088-8181119

นายปรินทร รอดอินทร์

รองนายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล
📞089-7073907

นายสุรพล หมื่นประเสริฐ

รองนายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล
📞096-5899851

นายปัญญา มะณีย์

เลขานายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล
📞089-7656284

นายอานนท์ เสือขำ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล
📞086-2105062