ข่าวประชาสัมพันธ์

/ข่าวประชาสัมพันธ์
28 02, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง กำหนดวัน เวลาเเละสถานที่ โครงการป้องกันเเละควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าน ประจำปี 2563

By | 2020-03-13T15:31:01+07:00 กุมภาพันธ์ 28th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

25 02, 2563

โครงการอินเตอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน

By | 2020-02-25T11:31:31+07:00 กุมภาพันธ์ 25th, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

24 02, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

By | 2020-02-28T07:22:41+07:00 กุมภาพันธ์ 24th, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

18 02, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง รับสมัครเด็กอนุบาลก่อนวัยเรียนเพื่อการเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพทะเล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

By | 2020-02-21T15:03:56+07:00 กุมภาพันธ์ 18th, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

17 02, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง โครงการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน ประจำปี ๒๕๖๓

By | 2020-02-20T16:35:28+07:00 กุมภาพันธ์ 17th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

27 01, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

By | 2020-01-27T16:32:33+07:00 มกราคม 27th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

3 01, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่1/2563)

By | 2020-01-07T11:57:21+07:00 มกราคม 3rd, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

18 12, 2562

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง การสำรวจภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลโพทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By | 2019-12-19T13:28:00+07:00 ธันวาคม 18th, 2562|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

30 11, 2562

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2561

By | 2019-04-22T10:44:42+07:00 พฤศจิกายน 30th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ดาวน์โหลดไฟล์