ข่าวประชาสัมพันธ์

/ข่าวประชาสัมพันธ์
2 07, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By | 2020-07-02T11:00:10+07:00 กรกฎาคม 2nd, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

27 06, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ขยายเวลาการเเจ้งประเมินภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2563

By | 2020-07-02T10:50:02+07:00 มิถุนายน 27th, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

16 06, 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลโพทะเล รอบ 6 เดือน

By | 2020-06-16T10:33:01+07:00 มิถุนายน 16th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

รายงานผลการดำเนินงาน-รอบ-6-เดือน

16 06, 2563

รายงานผลการนำเเผนไปปฎิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

By | 2020-06-16T10:33:01+07:00 มิถุนายน 16th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

29 04, 2563

10 มาตรการประจำวัน ป้องกัน COVID – 19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

By | 2020-04-29T15:34:36+07:00 เมษายน 29th, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

28 04, 2563

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตราการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตราฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพิจิตร

By | 2020-05-20T09:37:23+07:00 เมษายน 28th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ล28

23 04, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา

By | 2020-05-12T15:40:15+07:00 เมษายน 23rd, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์