ข่าวประชาสัมพันธ์

/ข่าวประชาสัมพันธ์
11 04, 2567

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่องรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ

By | 2024-04-25T10:22:52+07:00 เมษายน 11th, 2567|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

4 03, 2567

รายงานผลสถิติการรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

By | 2024-04-04T10:04:58+07:00 มีนาคม 4th, 2567|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

20 02, 2567

ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง การประชุมภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยเเรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

By | 2024-02-27T10:33:32+07:00 กุมภาพันธ์ 20th, 2567|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศประชุมสภา|0 Comments

6 02, 2567

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2024-02-27T07:49:26+07:00 กุมภาพันธ์ 6th, 2567|Categories: e-GP, ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

5 02, 2567

ช่างทางการตอบ เเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

By | 2024-02-05T08:45:08+07:00 กุมภาพันธ์ 5th, 2567|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

5 02, 2567

ช่องทางการตอบ เเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

By | 2024-02-05T08:43:57+07:00 กุมภาพันธ์ 5th, 2567|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

30 01, 2567

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื่้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2024-02-27T07:43:23+07:00 มกราคม 30th, 2567|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

30 01, 2567

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2024-02-27T07:42:16+07:00 มกราคม 30th, 2567|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments