ข่าวประชาสัมพันธ์

/ข่าวประชาสัมพันธ์
16 01, 2566

โครงการป้องกันเเละควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566

By | 2023-01-17T09:22:21+07:00 มกราคม 16th, 2566|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

14 01, 2566

กิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ

By | 2023-01-17T09:19:44+07:00 มกราคม 14th, 2566|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

11 01, 2566

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1(เดือน ตุลาคมคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

By | 2023-01-17T09:32:57+07:00 มกราคม 11th, 2566|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

29 12, 2565

🌞วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 🏫เทศบาลตำบลโพทะเล โดย 🎋ด.ต. ธภิณภัฎฐ์ ขจรกลิ่นสมฐวี รองนายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพทะเล 🎋ประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 🪄ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล

By | 2022-04-26T12:16:10+07:00 ธันวาคม 29th, 2565|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

29 12, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By | 2023-01-17T09:34:35+07:00 ธันวาคม 29th, 2565|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, งบแสดงฐานะทางการเงิน|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

25 12, 2565

ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

By | 2022-01-04T11:49:45+07:00 ธันวาคม 25th, 2565|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

21 12, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำอาหารว่าง เเละเครื่องดื่น เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุม สภาพเทศบาลตำบลโพทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2022-01-18T09:49:44+07:00 ธันวาคม 21st, 2565|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

21 12, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศบาลปีใหม่ จำนวน 3 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2022-01-18T09:44:36+07:00 ธันวาคม 21st, 2565|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

21 12, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ตามโครงการ ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2022-01-18T09:43:30+07:00 ธันวาคม 21st, 2565|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

21 12, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2022-01-18T09:43:34+07:00 ธันวาคม 21st, 2565|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์