ข่าวประชาสัมพันธ์

/ข่าวประชาสัมพันธ์
19 01, 2565

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิสภาเทศบาลตำบลโพทะเล เขตเลือกตั้งที่ ๒ (กรณีเเทนตำเเหน่งที่ว่าง)

By | 2022-01-24T14:42:02+07:00 มกราคม 19th, 2565|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

12 01, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง กำหนด วัน เวลา เเละสถานที่ โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำเเผนพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

By | 2022-01-18T15:11:02+07:00 มกราคม 12th, 2565|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

12 01, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง การเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By | 2022-01-18T11:33:10+07:00 มกราคม 12th, 2565|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, งบแสดงฐานะทางการเงิน|0 Comments

 ดาวโหลดไฟล์ ดาวโหลดไฟล์

31 12, 2564

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 1 สิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By | 2021-04-30T09:19:47+07:00 ธันวาคม 31st, 2564|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

21 12, 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

By | 2021-12-22T14:03:15+07:00 ธันวาคม 21st, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

25 11, 2564

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:30 น. เทศบาลตำบลโพทะเล ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพทะเล 🌻ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล

By | 2021-11-25T11:21:27+07:00 พฤศจิกายน 25th, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

24 11, 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

By | 2021-11-25T11:08:30+07:00 พฤศจิกายน 24th, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศประชุมสภา|0 Comments

19 11, 2564

สืบสานงานประเพณีลอยกระทง 2564

By | 2021-11-24T06:57:28+07:00 พฤศจิกายน 19th, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments