ข่าวประชาสัมพันธ์

/ข่าวประชาสัมพันธ์
27 09, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

By | 2022-08-01T09:44:30+07:00 กันยายน 27th, 2565|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

22 09, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By | 2022-09-23T16:06:39+07:00 กันยายน 22nd, 2565|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

9 09, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By | 2022-09-23T16:07:46+07:00 กันยายน 9th, 2565|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

9 09, 2565

วันที่ 9 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพทะเล นำเด็กนักเรียนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนนก จังหวัดชัยนาท เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆเสริมสร้างพัฒนาการ เพิ่มพูนทักษะความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ศึกษาวิถีชีวิตธรรมชาติ สัตว์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว

By | 2022-09-14T11:49:20+07:00 กันยายน 9th, 2565|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

19 07, 2565

เฝ้าระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ช่วงวันที่ 20 – 24 กรกฏาคม 2565

By | 2022-07-19T22:02:06+07:00 กรกฎาคม 19th, 2565|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

12 07, 2565

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

By | 2022-07-18T15:16:34+07:00 กรกฎาคม 12th, 2565|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

30 06, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 5/2565)

By | 2022-07-06T14:37:52+07:00 มิถุนายน 30th, 2565|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

25 05, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

By | 2022-05-27T14:35:31+07:00 พฤษภาคม 25th, 2565|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศประชุมสภา|0 Comments

4 05, 2565

โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

By | 2022-05-08T20:09:45+07:00 พฤษภาคม 4th, 2565|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) ณ วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในการนี้ เทศบาลตำบลโพทะเล โดยนายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล มอบหมายให้นายทศพร ดิษบรรจง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลโพทะเล พร้อมด้วยพนักงาน ลูกจ้างฯ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ อย่างพร้อมเพรียงกัน