เทศบัญญัติ

/เทศบัญญัติ
1 10, 2566

เทศบาลตำบลโพทะเล ปรัะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

By | 2023-10-24T11:55:55+07:00 ตุลาคม 1st, 2566|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี|0 Comments

28 09, 2565

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

By | 2022-10-11T09:55:41+07:00 กันยายน 28th, 2565|Categories: เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี|0 Comments

30 09, 2564

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By | 2021-11-16T10:49:44+07:00 กันยายน 30th, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์, เทศบัญญัติ, เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์  

3 01, 2564

เทศบัญญัติ เรื่อง การดำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลเเละวิ่งเปรอะเปื้อน พ.ศ. 2542

By | 2022-05-03T09:26:01+07:00 มกราคม 3rd, 2564|Categories: เทศบัญญัติ|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

3 01, 2564

เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายสินค้าในที่ หรือ ทางสาธารณะ พ.ศ. 2542

By | 2022-05-03T09:26:37+07:00 มกราคม 3rd, 2564|Categories: เทศบัญญัติ|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

3 01, 2564

เทศบัญญัติ เรื่อง กิจกรรที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542

By | 2022-05-03T09:25:30+07:00 มกราคม 3rd, 2564|Categories: เทศบัญญัติ|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

3 01, 2564

เทศบัญญัติ เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา เเละค่าทำเนียมใบอนุญาตในการเล่นพนัน พ.ศ. 2542

By | 2022-05-03T09:26:25+07:00 มกราคม 3rd, 2564|Categories: เทศบัญญัติ|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

3 01, 2564

เทศบาลบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือ สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2542

By | 2022-05-03T09:25:01+07:00 มกราคม 3rd, 2564|Categories: เทศบัญญัติ|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

29 09, 2563

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By | 2020-10-26T12:07:18+07:00 กันยายน 29th, 2563|Categories: เทศบัญญัติ, เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี, เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพทะเล, แผนพัฒนาท้องถิ่น|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์