เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

//เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
1 10, 2566

เทศบาลตำบลโพทะเล ปรัะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

By | 2023-10-24T11:55:55+07:00 ตุลาคม 1st, 2566|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี|0 Comments

28 09, 2565

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

By | 2022-10-11T09:55:41+07:00 กันยายน 28th, 2565|Categories: เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี|0 Comments

30 09, 2564

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By | 2021-11-16T10:49:44+07:00 กันยายน 30th, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์, เทศบัญญัติ, เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์  

29 09, 2563

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By | 2020-10-26T12:07:18+07:00 กันยายน 29th, 2563|Categories: เทศบัญญัติ, เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี, เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพทะเล, แผนพัฒนาท้องถิ่น|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

27 09, 2562

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By | 2019-10-02T11:27:25+07:00 กันยายน 27th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี, เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพทะเล|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์เทศบัญญัติ 2563

28 09, 2561

เทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

By | 2018-10-08T15:44:27+07:00 กันยายน 28th, 2561|Categories: เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี|0 Comments

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562

2 11, 2560

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

By | 2017-11-02T10:14:28+07:00 พฤศจิกายน 2nd, 2560|Categories: เทศบัญญัติ, เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี|0 Comments

https://drive.google.com/file/d/0B8Q0BSdRHv80SW5nb3pwaDlvSmc/view?usp=sharing

19 01, 2560

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

By | 2017-07-20T15:49:42+07:00 มกราคม 19th, 2560|Categories: เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี|0 Comments

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 คลิ๊กลิงค์เพื่อดาวโหลดไฟล์

19 01, 2559

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

By | 2017-07-20T15:49:55+07:00 มกราคม 19th, 2559|Categories: เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี|0 Comments

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2559 คลิ๊กลิงค์เพื่อดาวโหลดไฟล์

19 01, 2558

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558

By | 2017-07-20T15:50:12+07:00 มกราคม 19th, 2558|Categories: เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี|0 Comments

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2558 คลิ๊กลิงค์เพื่อดาวโหลดไฟล์