ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

//ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
6 02, 2567

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2024-02-27T07:49:26+07:00 กุมภาพันธ์ 6th, 2567|Categories: e-GP, ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

30 01, 2567

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื่้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2024-02-27T07:43:23+07:00 มกราคม 30th, 2567|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

30 01, 2567

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2024-02-27T07:42:16+07:00 มกราคม 30th, 2567|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

29 01, 2567

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่องผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 969 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2024-02-27T07:34:25+07:00 มกราคม 29th, 2567|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

17 01, 2567

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2024-02-27T09:18:50+07:00 มกราคม 17th, 2567|Categories: e-GP, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

16 01, 2567

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0024 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2024-02-27T09:16:31+07:00 มกราคม 16th, 2567|Categories: e-GP, ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

11 01, 2567

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2024-02-27T09:21:55+07:00 มกราคม 11th, 2567|Categories: e-GP, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

9 01, 2567

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันเเละควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2024-02-27T09:21:01+07:00 มกราคม 9th, 2567|Categories: e-GP, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

25 04, 2566

จ้างเหมาจัดทำไวนิลตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-04-25T18:41:14+07:00 เมษายน 25th, 2566|Categories: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

จ้างเหมาจัดทำไวนิลตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง