แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

//แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
18 10, 2565

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

By | 2022-10-18T18:24:24+07:00 ตุลาคม 18th, 2565|Categories: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร