ควบคุมภายใน

//ควบคุมภายใน
8 03, 2564

รายงานผลการดำเนินการตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By | 2021-03-08T15:01:04+07:00 มีนาคม 8th, 2564|Categories: ควบคุมภายใน, แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

25 12, 2563

เเผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By | 2021-01-07T19:43:19+07:00 ธันวาคม 25th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ควบคุมภายใน, แผนพัฒนาท้องถิ่น|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

7 12, 2563

รายงานการติดตามผล การปฏิบัติตามเเผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

By | 2021-01-07T19:36:14+07:00 ธันวาคม 7th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ควบคุมภายใน, แผนพัฒนาท้องถิ่น|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

1 10, 2562

รายงานการจัดวางระบบ ควบคุมภายใน ประจำปี 2562

By | 2020-05-02T15:09:06+07:00 ตุลาคม 1st, 2562|Categories: ควบคุมภายใน|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์