แผนพัฒนาท้องถิ่น

/แผนพัฒนาท้องถิ่น
25 04, 2565

เเผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

By | 2022-04-25T10:02:48+07:00 เมษายน 25th, 2565|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต, แผนพัฒนาท้องถิ่น|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

5 01, 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By | 2022-04-26T12:03:51+07:00 มกราคม 5th, 2565|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนพัฒนาท้องถิ่น|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

28 10, 2564

เเผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By | 2022-01-26T14:09:42+07:00 ตุลาคม 28th, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนการดำเนินงาน|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

28 10, 2564

เเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 )

By | 2021-11-01T09:39:00+07:00 ตุลาคม 28th, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนพัฒนาท้องถิ่น, แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

5 10, 2564

เเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2562-2565)

By | 2021-10-06T22:20:17+07:00 ตุลาคม 5th, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต, แผนพัฒนาท้องถิ่น|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

1 06, 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลโพทะเล ในรอบ 6 เดือน

By | 2021-08-17T10:55:18+07:00 มิถุนายน 1st, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต|0 Comments

1 06, 2564

รายงานผลการนำเเผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

By | 2021-08-17T10:25:56+07:00 มิถุนายน 1st, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต|0 Comments

23 04, 2564

เเผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By | 2021-04-23T14:31:18+07:00 เมษายน 23rd, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

16 04, 2564

เเผนบริหารความเสี่ยง 2564

By | 2022-05-08T14:12:16+07:00 เมษายน 16th, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

8 03, 2564

รายงานผลการดำเนินการตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By | 2021-03-08T15:01:04+07:00 มีนาคม 8th, 2564|Categories: ควบคุมภายใน, แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์