แผนพัฒนาท้องถิ่น

/แผนพัฒนาท้องถิ่น
23 04, 2564

เเผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By | 2021-04-23T14:31:18+07:00 เมษายน 23rd, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

8 03, 2564

รายงานผลการดำเนินการตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By | 2021-03-08T15:01:04+07:00 มีนาคม 8th, 2564|Categories: ควบคุมภายใน, แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

30 12, 2563

รายงาน การติดตามเเละประเมินผลเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By | 2021-03-08T10:36:35+07:00 ธันวาคม 30th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนพัฒนาท้องถิ่น|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

25 12, 2563

เเผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By | 2021-01-07T19:43:19+07:00 ธันวาคม 25th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ควบคุมภายใน, แผนพัฒนาท้องถิ่น|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

7 12, 2563

รายงานการติดตามผล การปฏิบัติตามเเผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

By | 2021-01-07T19:36:14+07:00 ธันวาคม 7th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ควบคุมภายใน, แผนพัฒนาท้องถิ่น|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

26 10, 2563

เเผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By | 2020-11-09T09:01:14+07:00 ตุลาคม 26th, 2563|Categories: แผนการดำเนินงาน|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

12 10, 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลโพทะเล รอบ 12 เดือน

By | 2021-04-05T15:38:02+07:00 ตุลาคม 12th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต|0 Comments

29 09, 2563

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By | 2020-10-26T12:07:18+07:00 กันยายน 29th, 2563|Categories: เทศบัญญัติ, เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี, เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพทะเล, แผนพัฒนาท้องถิ่น|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

5 04, 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6

By | 2021-04-05T15:35:17+07:00 เมษายน 5th, 2563|Categories: แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต|0 Comments

19 12, 2562

เเผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

By | 2020-06-11T14:03:51+07:00 ธันวาคม 19th, 2562|Categories: แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์