แผนพัฒนาท้องถิ่น

/แผนพัฒนาท้องถิ่น
25 11, 2562

รายงาน การติดตามเเละประเมินผลเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By | 2020-01-29T10:26:05+07:00 พฤศจิกายน 25th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

25 10, 2562

เเผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By | 2020-01-29T14:34:47+07:00 ตุลาคม 25th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนการดำเนินงาน|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

2 07, 2562

เเผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลโพทะเล จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

By | 2019-07-02T16:51:24+07:00 กรกฎาคม 2nd, 2562|Categories: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-มาตรา9, แผนอัตรากำลัง|0 Comments

1.แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63(ต้นฉบับ)

28 01, 2562

รายงานการติดตามเเละประเมิลผลเเผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

By | 2019-01-28T16:25:49+07:00 มกราคม 28th, 2562|Categories: รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา, แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี|0 Comments

โหลดไฟล์  รายงานการติกตามเเละประเมิลผลเเผนพัฒนาท้องถิ่น

27 12, 2561

รายงานการติดตามเเละประเมิลผลเเผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564 ) ครั้งที่ 2/2561

By | 2019-01-28T16:33:13+07:00 ธันวาคม 27th, 2561|Categories: แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี|0 Comments

โหลดไฟล์  ติดตามประเมินผลแผน-รอบ-2-เดือน-ตค.61

26 06, 2561

เเผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

By | 2018-11-07T11:00:24+07:00 มิถุนายน 26th, 2561|Categories: แผนการดำเนินงาน, แผนพัฒนาท้องถิ่น|0 Comments

แผนการดำเนินงาน-ประจำปี-2561-เพิ่มเติมฉบับที่-2