แผนพัฒนาท้องถิ่น

/แผนพัฒนาท้องถิ่น
19 12, 2562

เเผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

By | 2020-06-11T14:03:51+07:00 ธันวาคม 19th, 2562|Categories: แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

25 11, 2562

รายงาน การติดตามเเละประเมินผลเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By | 2020-01-29T10:26:05+07:00 พฤศจิกายน 25th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

25 10, 2562

เเผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By | 2020-01-29T14:34:47+07:00 ตุลาคม 25th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนการดำเนินงาน|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

17 10, 2562

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง การใช้เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By | 2020-05-02T15:09:40+07:00 ตุลาคม 17th, 2562|Categories: แผนการจัดหาพัสดุ, แผนพัฒนาท้องถิ่น|0 Comments

  ดาวโหลดไฟล์

1 10, 2562

รายงานการจัดวางระบบ ควบคุมภายใน ประจำปี 2562

By | 2020-05-02T15:09:06+07:00 ตุลาคม 1st, 2562|Categories: ควบคุมภายใน|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

14 08, 2562

เเผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 -2565

By | 2020-08-17T13:56:39+07:00 สิงหาคม 14th, 2562|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนพัฒนาท้องถิ่น, แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

2 07, 2562

เเผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลโพทะเล จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

By | 2019-07-02T16:51:24+07:00 กรกฎาคม 2nd, 2562|Categories: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-มาตรา9, แผนอัตรากำลัง|0 Comments

1.แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63(ต้นฉบับ)

28 01, 2562

รายงานการติดตามเเละประเมิลผลเเผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

By | 2019-01-28T16:25:49+07:00 มกราคม 28th, 2562|Categories: รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา, แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี|0 Comments

โหลดไฟล์  รายงานการติกตามเเละประเมิลผลเเผนพัฒนาท้องถิ่น

27 12, 2561

รายงานการติดตามเเละประเมิลผลเเผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564 ) ครั้งที่ 2/2561

By | 2019-01-28T16:33:13+07:00 ธันวาคม 27th, 2561|Categories: แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี|0 Comments

โหลดไฟล์  ติดตามประเมินผลแผน-รอบ-2-เดือน-ตค.61