ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย

//ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
9 10, 2562

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By | 2019-10-09T14:27:38+07:00 ตุลาคม 9th, 2562|Categories: ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย, ข่าวกองคลัง, งบแสดงฐานะทางการเงิน|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์ ดาวโหลดไฟล์

1 01, 2562

ตารางเเสดงรายจ่ายเทศบาลตำบลโพทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561

By | 2019-07-01T08:54:04+07:00 มกราคม 1st, 2562|Categories: ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย, ข่าวกองคลัง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์