ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย

//ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
9 03, 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑)

By | 2021-04-02T09:41:31+07:00 มีนาคม 9th, 2564|Categories: ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย, ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

3 04, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรางไตรมาส ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By | 2020-04-07T11:02:56+07:00 เมษายน 3rd, 2563|Categories: ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย, ข่าวกองคลัง, งบแสดงฐานะทางการเงิน|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

9 10, 2562

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By | 2019-10-09T14:27:38+07:00 ตุลาคม 9th, 2562|Categories: ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย, ข่าวกองคลัง, งบแสดงฐานะทางการเงิน|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์ ดาวโหลดไฟล์

1 01, 2562

ตารางเเสดงรายจ่ายเทศบาลตำบลโพทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561

By | 2019-07-01T08:54:04+07:00 มกราคม 1st, 2562|Categories: ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย, ข่าวกองคลัง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์