ประกาศประชุมสภา

/ประกาศประชุมสภา
24 11, 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

By | 2021-11-25T11:08:30+07:00 พฤศจิกายน 24th, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศประชุมสภา|0 Comments

23 09, 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564

By | 2021-11-25T11:15:11+07:00 กันยายน 23rd, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศประชุมสภา|0 Comments

23 08, 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

By | 2021-08-25T10:35:21+07:00 สิงหาคม 23rd, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศประชุมสภา|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

1 07, 2564

ประกาศอำเภอโพทะเล เรืยกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

By | 2021-07-05T16:01:17+07:00 กรกฎาคม 1st, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศประชุมสภา|0 Comments

24 11, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ สี่ ประจำปี พ.ศ. 2563

By | 2020-11-27T16:05:12+07:00 พฤศจิกายน 24th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศประชุมสภา|0 Comments

26 10, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ สี่ ประจำปี พ.ศ. 2563

By | 2020-11-27T16:05:21+07:00 ตุลาคม 26th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศประชุมสภา|0 Comments