ประกาศประชุมสภา

/ประกาศประชุมสภา
25 11, 2565

ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

By | 2022-11-29T14:54:54+07:00 พฤศจิกายน 25th, 2565|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศประชุมสภา|0 Comments

25 05, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

By | 2022-05-27T14:35:31+07:00 พฤษภาคม 25th, 2565|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศประชุมสภา|0 Comments

27 12, 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

By | 2022-05-08T20:04:52+07:00 ธันวาคม 27th, 2564|Categories: ประกาศประชุมสภา, รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

24 11, 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

By | 2021-11-25T11:08:30+07:00 พฤศจิกายน 24th, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศประชุมสภา|0 Comments

23 09, 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564

By | 2021-11-25T11:15:11+07:00 กันยายน 23rd, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศประชุมสภา|0 Comments

26 08, 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

By | 2022-05-08T20:04:37+07:00 สิงหาคม 26th, 2564|Categories: ประกาศประชุมสภา, รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

23 08, 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

By | 2021-08-25T10:35:21+07:00 สิงหาคม 23rd, 2564|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศประชุมสภา|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

19 07, 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

By | 2022-05-08T20:00:33+07:00 กรกฎาคม 19th, 2564|Categories: ประกาศประชุมสภา, รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

7 07, 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

By | 2022-05-08T20:00:01+07:00 กรกฎาคม 7th, 2564|Categories: ประกาศประชุมสภา, รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments