จัดซื้อจัดจ้าง

//จัดซื้อจัดจ้าง
30 04, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 )

By | 2020-04-30T15:48:27+07:00 เมษายน 30th, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

16 04, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-06-17T09:58:28+07:00 เมษายน 16th, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

11 04, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-04-16T14:33:03+07:00 เมษายน 11th, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวน์โหลดไฟล์

3 04, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By | 2020-04-07T16:55:37+07:00 เมษายน 3rd, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, งบแสดงฐานะทางการเงิน, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

31 03, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Mulitfunction พร้อมติดตั้งถังฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-06-17T13:47:24+07:00 มีนาคม 31st, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

31 03, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำเเบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-06-17T13:45:04+07:00 มีนาคม 31st, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

31 03, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-06-17T13:47:08+07:00 มีนาคม 31st, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

31 03, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ เเบบเเยกส่วน เเบบตั้งพื้นหรือเเบบเเขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-06-17T13:45:23+07:00 มีนาคม 31st, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

30 03, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์เเละประชาสัมพันธ์ตามนโยบายป้องกันเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-06-17T13:45:28+07:00 มีนาคม 30th, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

28 03, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาน ประจำเดือนมีนาคม 2563 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-04-16T11:37:47+07:00 มีนาคม 28th, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวน์โหลดไฟล์