จัดซื้อจัดจ้าง

//จัดซื้อจัดจ้าง
12 01, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง กำหนด วัน เวลา เเละสถานที่ โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำเเผนพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

By | 2022-01-18T15:11:02+07:00 มกราคม 12th, 2565|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

2 07, 2564

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล ขนาด 1×3 เมตร จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2021-07-05T09:11:46+07:00 กรกฎาคม 2nd, 2564|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

2 07, 2564

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่องผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2021-07-05T09:11:54+07:00 กรกฎาคม 2nd, 2564|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

2 07, 2564

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรืื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมชินี (ขนาด1.25×2.45 เมตร) จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2021-07-05T09:14:59+07:00 กรกฎาคม 2nd, 2564|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

16 06, 2564

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง เเก้ไขเปลี่ยนเเปลงคำชี้เเจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2564)

By | 2021-06-16T15:25:12+07:00 มิถุนายน 16th, 2564|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

16 06, 2564

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 7/2564)

By | 2021-06-16T15:12:08+07:00 มิถุนายน 16th, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

11 05, 2564

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง จ้างจัดทำป้ายไวนิลการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2021-06-15T14:51:40+07:00 พฤษภาคม 11th, 2564|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

11 05, 2564

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่าง เเละเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2021-06-15T14:41:14+07:00 พฤษภาคม 11th, 2564|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

7 05, 2564

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2021-06-15T14:52:12+07:00 พฤษภาคม 7th, 2564|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์  

7 05, 2564

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2021-06-15T14:49:11+07:00 พฤษภาคม 7th, 2564|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์