จัดซื้อจัดจ้าง

//จัดซื้อจัดจ้าง
16 07, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาจัดการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 )

By | 2020-07-16T16:56:09+07:00 กรกฎาคม 16th, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

29 05, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-08-11T09:18:03+07:00 พฤษภาคม 29th, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวน์โหลดไฟล์

29 05, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-08-11T09:17:59+07:00 พฤษภาคม 29th, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวน์โหลดไฟล์

29 05, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-08-11T09:17:52+07:00 พฤษภาคม 29th, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวน์โหลดไฟล์

29 05, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-08-11T09:18:13+07:00 พฤษภาคม 29th, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวน์โหลดไฟล์

20 05, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-08-11T09:18:05+07:00 พฤษภาคม 20th, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวน์โหลดไฟล์

20 05, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้้อหน้ากากอนามัยชนิดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-08-11T09:17:46+07:00 พฤษภาคม 20th, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวน์โหลดไฟล์

18 05, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำสเปรย์เเอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-08-11T09:17:44+07:00 พฤษภาคม 18th, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวน์โหลดไฟล์

18 05, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมรถเครน หมายเลขทะเบียน 81-0850 พิจิตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-08-11T09:17:40+07:00 พฤษภาคม 18th, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวน์โหลดไฟล์

8 05, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นม UHT (นมกล่อง) ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. 63 – 30 มิ.ย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2020-08-11T09:17:40+07:00 พฤษภาคม 8th, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวน์โหลดไฟล์