งบแสดงฐานะทางการเงิน

//งบแสดงฐานะทางการเงิน
29 10, 2562

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง งบเเสดงฐานะการเงินเเละงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By | 2019-10-30T10:57:54+07:00 ตุลาคม 29th, 2562|Categories: ข่าวกองคลัง, งบแสดงฐานะทางการเงิน|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

9 10, 2562

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By | 2019-10-09T14:27:38+07:00 ตุลาคม 9th, 2562|Categories: ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย, ข่าวกองคลัง, งบแสดงฐานะทางการเงิน|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์ ดาวโหลดไฟล์

12 11, 2561

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง งบเเสดงฐานะการเงินเเละงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

By | 2019-06-24T13:58:59+07:00 พฤศจิกายน 12th, 2561|Categories: ข่าวกองคลัง, งบแสดงฐานะทางการเงิน|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

15 01, 2561

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล

By | 2018-01-16T14:41:16+07:00 มกราคม 15th, 2561|Categories: ข่าวกองคลัง, งบแสดงฐานะทางการเงิน|0 Comments

เรื่อง รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

30 11, 2560

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล

By | 2017-11-03T16:29:30+07:00 พฤศจิกายน 30th, 2560|Categories: ข่าวกองคลัง, งบแสดงฐานะทางการเงิน|0 Comments

เรื่อง งบเเสดงฐานะการเงินเเละงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบการเงินประจำปี 2560_1 งบการเงินประจำปี 2560_2 งบการเงินประจำปี 2560_3 งบการเงินประจำปี 2560-9

30 10, 2560

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล

By | 2017-11-02T09:54:53+07:00 ตุลาคม 30th, 2560|Categories: ข่าวกองคลัง, งบแสดงฐานะทางการเงิน|0 Comments

งบเเสดงฐานะการเงินเเละงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบการเงินประจำปี 2560_1 งบการเงินประจำปี 2560_2 งบการเงินประจำปี 2560_3

6 10, 2560

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล

By | 2017-10-06T15:46:05+07:00 ตุลาคม 6th, 2560|Categories: งบแสดงฐานะทางการเงิน|0 Comments

รายงานการเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล รายละเอียด

19 07, 2560

งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

By | 2017-07-20T14:26:23+07:00 กรกฎาคม 19th, 2560|Categories: งบแสดงฐานะทางการเงิน|0 Comments

  งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของเทศบาลตำบลโพทะเล คลิ๊กเพื่อดาว์โหลดไฟล์