งบแสดงฐานะทางการเงิน

//งบแสดงฐานะทางการเงิน
24 11, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง งบเเสดงฐานะการเงินเเละงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By | 2021-04-05T11:05:32+07:00 พฤศจิกายน 24th, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, งบแสดงฐานะทางการเงิน|0 Comments

24 11, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง งบเเสดงฐานะการเงินเเละงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By | 2020-12-02T11:08:32+07:00 พฤศจิกายน 24th, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, งบแสดงฐานะทางการเงิน|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

1 07, 2563

รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2563

By | 2020-07-30T15:21:10+07:00 กรกฎาคม 1st, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, งบแสดงฐานะทางการเงิน|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

3 04, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By | 2020-04-07T16:55:37+07:00 เมษายน 3rd, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, งบแสดงฐานะทางการเงิน, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

3 04, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรางไตรมาส ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By | 2020-04-07T11:02:56+07:00 เมษายน 3rd, 2563|Categories: ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย, ข่าวกองคลัง, งบแสดงฐานะทางการเงิน|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

1 04, 2563

รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2563

By | 2020-07-03T09:59:52+07:00 เมษายน 1st, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, งบแสดงฐานะทางการเงิน|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

7 01, 2563

รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2562

By | 2020-07-03T09:57:37+07:00 มกราคม 7th, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, งบแสดงฐานะทางการเงิน|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์  

29 10, 2562

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง งบเเสดงฐานะการเงินเเละงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By | 2019-10-30T10:57:54+07:00 ตุลาคม 29th, 2562|Categories: ข่าวกองคลัง, งบแสดงฐานะทางการเงิน|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

9 10, 2562

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By | 2019-10-09T14:27:38+07:00 ตุลาคม 9th, 2562|Categories: ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย, ข่าวกองคลัง, งบแสดงฐานะทางการเงิน|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์ ดาวโหลดไฟล์

2 10, 2562

รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2562

By | 2020-07-02T14:44:38+07:00 ตุลาคม 2nd, 2562|Categories: ข่าวกองคลัง, งบแสดงฐานะทางการเงิน|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์