ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

//ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
26 03, 2566

ซื้อยากำจัดวัชพืช (กลูโฟซิเนต แอมโมเนียม ๑๕%) จำนวน ๖ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-03-26T21:44:18+07:00 มีนาคม 26th, 2566|Categories: ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

ซื้อยากำจัดวัชพืช (กลูโฟซิเนต แอมโมเนียม ๑๕%) จำนวน ๖ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 03, 2566

จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๒-๕๕-๐๐๑๑ จำนวน ๑๖ ตัว และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๔-๕๗-๐๐๐๒ จำนวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-03-07T20:19:37+07:00 มีนาคม 7th, 2566|Categories: ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๒-๕๕-๐๐๑๑ จำนวน ๑๖ ตัว และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๔-๕๗-๐๐๐๒ จำนวน ๘ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 03, 2566

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะสีเขียวเล็ก หมายเลขทะเบียน บฉ ๗๘๔๒ พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-03-01T19:47:48+07:00 มีนาคม 1st, 2566|Categories: ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะสีเขียวเล็ก หมายเลขทะเบียน บฉ ๗๘๔๒ พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 02, 2566

จ้างเหมาบริการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256ุ6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-02-10T06:36:14+07:00 กุมภาพันธ์ 10th, 2566|Categories: ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

จ้างเหมาบริการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256ุ6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 02, 2566

จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๒-๕๕-๐๐๑๑ จำนวน ๑๖ ตัว และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๔-๕๗-๐๐๐๒ จำนวน ๘ ตัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-02-02T20:27:02+07:00 กุมภาพันธ์ 2nd, 2566|Categories: ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๒-๕๕-๐๐๑๑ จำนวน ๑๖ ตัว และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๔-๕๗-๐๐๐๒ จำนวน ๘ ตัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 01, 2566

จ้างเหมาบริการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-01-10T21:36:50+07:00 มกราคม 10th, 2566|Categories: ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

จ้างเหมาบริการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 01, 2566

เหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖

By | 2023-01-10T21:36:49+07:00 มกราคม 10th, 2566|Categories: ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

เหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖

10 01, 2566

จ้างเหมาบริการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2023-01-10T21:36:49+07:00 มกราคม 10th, 2566|Categories: ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

จ้างเหมาบริการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 11, 2565

ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2022-11-14T12:32:56+07:00 พฤศจิกายน 14th, 2565|Categories: ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก|0 Comments

ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง