รายงานและประเมินผล

/รายงานและประเมินผล
7 12, 2565

รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลโพทะเล พ.ศ. 2565

By | 2023-01-11T11:49:52+07:00 ธันวาคม 7th, 2565|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, รายงานและประเมินผล|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

30 11, 2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

By | 2023-06-01T15:07:19+07:00 พฤศจิกายน 30th, 2565|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

24 11, 2565

รายงานการติดตามเเละประเมินผลเเผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

By | 2023-03-15T11:34:58+07:00 พฤศจิกายน 24th, 2565|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา, รายงานและประเมินผล|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

17 08, 2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 17 สิงหาคม 2565

By | 2023-06-01T14:37:56+07:00 สิงหาคม 17th, 2565|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์