รายงานและประเมินผล

/รายงานและประเมินผล
7 12, 2565

รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลโพทะเล พ.ศ. 2565

By | 2023-01-11T11:49:52+07:00 ธันวาคม 7th, 2565|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, รายงานและประเมินผล|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

27 12, 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

By | 2022-05-08T20:04:52+07:00 ธันวาคม 27th, 2564|Categories: ประกาศประชุมสภา, รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

26 08, 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

By | 2022-05-08T20:04:37+07:00 สิงหาคม 26th, 2564|Categories: ประกาศประชุมสภา, รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

19 07, 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

By | 2022-05-08T20:00:33+07:00 กรกฎาคม 19th, 2564|Categories: ประกาศประชุมสภา, รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

7 07, 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

By | 2022-05-08T20:00:01+07:00 กรกฎาคม 7th, 2564|Categories: ประกาศประชุมสภา, รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

14 05, 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

By | 2022-05-08T19:58:48+07:00 พฤษภาคม 14th, 2564|Categories: ประกาศประชุมสภา, รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

5 05, 2564

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล ครั้งเเรก ประจำปี พ.ศ. 2564

By | 2022-05-08T19:57:53+07:00 พฤษภาคม 5th, 2564|Categories: ประกาศประชุมสภา, รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

1 04, 2564

รายงานการติดตามประเมินผลตามเเผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลโพทะเล รอบ 6 เดือน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

By | 2021-04-01T09:20:32+07:00 เมษายน 1st, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์, รายงานและประเมินผล|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

5 01, 2564

รายงานผลการติดตาม เเละประเมินผลเเผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By | 2022-05-05T15:34:07+07:00 มกราคม 5th, 2564|Categories: รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา, รายงานและประเมินผล|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

30 12, 2563

รายงาน การติดตามเเละประเมินผลเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By | 2021-06-22T09:39:05+07:00 ธันวาคม 30th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา, รายงานและประเมินผล, แผนพัฒนาท้องถิ่น|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์