รายงานและประเมินผล

/รายงานและประเมินผล
1 04, 2564

รายงานการติดตามประเมินผลตามเเผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลโพทะเล รอบ 6 เดือน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

By | 2021-04-01T09:20:32+07:00 เมษายน 1st, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์, รายงานและประเมินผล|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

30 12, 2563

รายงาน การติดตามเเละประเมินผลเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By | 2021-06-22T09:39:05+07:00 ธันวาคม 30th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา, รายงานและประเมินผล, แผนพัฒนาท้องถิ่น|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

30 11, 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

By | 2021-08-22T21:00:52+07:00 พฤศจิกายน 30th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

26 08, 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

By | 2021-08-22T21:00:28+07:00 สิงหาคม 26th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

14 08, 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2563

By | 2021-08-22T21:00:32+07:00 สิงหาคม 14th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

28 01, 2562

รายงานการติดตามเเละประเมิลผลเเผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

By | 2019-01-28T16:25:49+07:00 มกราคม 28th, 2562|Categories: รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา, แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี|0 Comments

โหลดไฟล์  รายงานการติกตามเเละประเมิลผลเเผนพัฒนาท้องถิ่น

30 09, 2561

รายงานการตรวจสอบงบการเงิน เทศบาลตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

By | 2019-07-02T12:09:08+07:00 กันยายน 30th, 2561|Categories: รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

21 01, 2561

ประกาศรายงานประชุมสภาเทศบาล

By | 2019-06-21T11:08:20+07:00 มกราคม 21st, 2561|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2561 โหลดไฟล์ ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2561 โหลดไฟล์ ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โหลดไฟล์

15 09, 2560

ประกาศรายงานประชุมสภาเทศบาล

By | 2017-09-15T11:48:35+07:00 กันยายน 15th, 2560|Categories: รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น|0 Comments

ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2560 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

19 07, 2560

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี พ.ศ.2559

By | 2017-07-20T15:00:12+07:00 กรกฎาคม 19th, 2560|Categories: รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา, แผนพัฒนาท้องถิ่น|0 Comments

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คลิ๊กลิงค์เพื่อดาวโหลดไฟล์