ประกาศราคากลาง/สอบราคา

//ประกาศราคากลาง/สอบราคา
1 07, 2562

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 )

By | 2019-07-02T09:26:56+07:00 กรกฎาคม 1st, 2562|Categories: ข่าวกองคลัง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

7 12, 2561

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV พร้อมติดต้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2019-06-28T15:08:00+07:00 ธันวาคม 7th, 2561|Categories: ข่าวกองคลัง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

  ดาวโหลดไฟล์