ประกาศราคากลาง/สอบราคา

//ประกาศราคากลาง/สอบราคา
1 10, 2564

กิจกรรมใช้น้ำอย่างประหยัด

By | 2022-05-07T14:27:43+07:00 ตุลาคม 1st, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

12 10, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563 )

By | 2020-10-12T16:08:51+07:00 ตุลาคม 12th, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

28 04, 2563

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตราการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตราฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพิจิตร

By | 2020-05-20T09:37:23+07:00 เมษายน 28th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ล28

23 04, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา

By | 2020-05-12T15:40:15+07:00 เมษายน 23rd, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

1 07, 2562

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 )

By | 2019-07-02T09:26:56+07:00 กรกฎาคม 1st, 2562|Categories: ข่าวกองคลัง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

7 12, 2561

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV พร้อมติดต้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2019-06-28T15:08:00+07:00 ธันวาคม 7th, 2561|Categories: ข่าวกองคลัง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

  ดาวโหลดไฟล์