ประกาศราคากลาง/สอบราคา

//ประกาศราคากลาง/สอบราคา
5 01, 2566

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง รายงานเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

By | 2023-01-17T09:38:45+07:00 มกราคม 5th, 2566|Categories: ข่าวกองคลัง, จัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

25 11, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกวดราคาซื้่อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ เเบบอัดท้าย เทศบาลตำบลโพทะล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2022-11-28T06:51:36+07:00 พฤศจิกายน 25th, 2565|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

25 11, 2565

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

By | 2022-11-28T06:48:33+07:00 พฤศจิกายน 25th, 2565|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

25 11, 2565

ขอบเขตของงาน โครงการจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกขยะ

By | 2022-11-28T06:46:47+07:00 พฤศจิกายน 25th, 2565|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

1 10, 2564

กิจกรรมใช้น้ำอย่างประหยัด

By | 2022-05-07T14:27:43+07:00 ตุลาคม 1st, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

12 10, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563 )

By | 2020-10-12T16:08:51+07:00 ตุลาคม 12th, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

28 04, 2563

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตราการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตราฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพิจิตร

By | 2020-05-20T09:37:23+07:00 เมษายน 28th, 2563|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ล28

23 04, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา

By | 2020-05-12T15:40:15+07:00 เมษายน 23rd, 2563|Categories: ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

1 07, 2562

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 )

By | 2019-07-02T09:26:56+07:00 กรกฎาคม 1st, 2562|Categories: ข่าวกองคลัง, ประกาศราคากลาง/สอบราคา|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์