กิจกรรมเทศบาล

/กิจกรรมเทศบาล
29 04, 2563

10 มาตรการประจำวัน ป้องกัน COVID – 19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

By | 2020-04-29T15:34:36+07:00 เมษายน 29th, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

15 04, 2563

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร เรื่อง ขยายเวลาการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(เพิ่มเติม) (ฉบับที่ 6 )

By | 2020-04-16T15:22:11+07:00 เมษายน 15th, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

14 04, 2563

โครงการเฝ้าระวังป้องกันเเละควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 14 เมษายน 2563

By | 2020-04-16T13:30:10+07:00 เมษายน 14th, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์, สถานการณ์ล่าสุด|0 Comments

14 04, 2563

ประชาสัมพันธ์

By | 2020-04-16T11:49:33+07:00 เมษายน 14th, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์, สถานการณ์ล่าสุด|0 Comments

8 04, 2563

เทศบาลตำบลโพทะเล ยินดีต้อนรับ คณะผู้ตรวจนิเทศ จากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดพิจิตร ได้มานิเทศติดตามผลการดำเนินงาน ตามเเผนปฎิบัติการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

By | 2020-04-08T16:51:29+07:00 เมษายน 8th, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

1 04, 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าเเละบริการ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ ระยะเวลา เเละวิธีการเเจ้งปริมาณ สถานที่เก็บไข่ไก่สด

By | 2020-04-20T14:01:56+07:00 เมษายน 1st, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

25 02, 2563

โครงการอินเตอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน

By | 2020-02-25T11:31:31+07:00 กุมภาพันธ์ 25th, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

24 02, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

By | 2020-02-28T07:22:41+07:00 กุมภาพันธ์ 24th, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments