กิจกรรมเทศบาล

/กิจกรรมเทศบาล
2 02, 2564

ปฏิทินการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเเละนายกเทศมนตรี

By | 2021-02-02T09:35:52+07:00 กุมภาพันธ์ 2nd, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

2 02, 2564

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

By | 2021-02-02T09:33:05+07:00 กุมภาพันธ์ 2nd, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

2 02, 2564

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครรับเลือก

By | 2021-02-02T09:24:00+07:00 กุมภาพันธ์ 2nd, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

7 01, 2564

ชวนคนไทยโหลดเเอป หมอชนะ

By | 2021-01-07T20:28:27+07:00 มกราคม 7th, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

21 12, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 3/2564)

By | 2021-01-11T15:04:46+07:00 ธันวาคม 21st, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

14 12, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2/2564)

By | 2021-01-11T15:03:55+07:00 ธันวาคม 14th, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

23 11, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง เเก้ไขเปลี่ยนเเปลงคำชี้เเจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1/2564)

By | 2021-01-11T15:02:39+07:00 พฤศจิกายน 23rd, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

13 11, 2563

สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตเเห่งชาติ

By | 2020-11-13T15:24:59+07:00 พฤศจิกายน 13th, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์, สถานการณ์ล่าสุด|0 Comments

  https://www.nacc.go.th/naccbpam/categorydetail/2019112412564040/20201028084708?