กิจกรรมเทศบาล

/กิจกรรมเทศบาล
19 01, 2565

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิสภาเทศบาลตำบลโพทะเล เขตเลือกตั้งที่ ๒ (กรณีเเทนตำเเหน่งที่ว่าง)

By | 2022-01-24T14:42:02+07:00 มกราคม 19th, 2565|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

21 12, 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

By | 2021-12-22T14:03:15+07:00 ธันวาคม 21st, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

25 11, 2564

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:30 น. เทศบาลตำบลโพทะเล ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพทะเล 🌻ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล

By | 2021-11-25T11:21:27+07:00 พฤศจิกายน 25th, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

19 11, 2564

สืบสานงานประเพณีลอยกระทง 2564

By | 2021-11-24T06:57:28+07:00 พฤศจิกายน 19th, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

11 11, 2564

ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2564

By | 2021-11-12T11:26:43+07:00 พฤศจิกายน 11th, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

3 11, 2564

ประชุมประจำเดือนมอบนโยบายการทำงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

By | 2021-11-04T15:41:56+07:00 พฤศจิกายน 3rd, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

วันที่ 3 พ.ย. 64 นายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโพทะเล ข้าราชการเทศบาลตำบลโพทะเล พนักงานเทศบาลตำบลโพทะเล ร่วมประชุมประจำเดือนมอบนโยบายการทำงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 เน้นย้ำการทำงานเพื่อส่วนรวมและประชาชน พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองท่องเที่ยว

27 10, 2564

ประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ เรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

By | 2021-11-01T09:10:17+07:00 ตุลาคม 27th, 2564|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลโพทะเล โดย ด.ต.ธภิณภัฎฐ์ ขจรกลิ่นสมฐวี รองนายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล เป็นประธานกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพทะเล โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ เรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) และร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล