กิจกรรมเทศบาล

/กิจกรรมเทศบาล
25 02, 2563

โครงการอินเตอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน

By | 2020-02-25T11:31:31+07:00 กุมภาพันธ์ 25th, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

24 02, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

By | 2020-02-28T07:22:41+07:00 กุมภาพันธ์ 24th, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

18 02, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง รับสมัครเด็กอนุบาลก่อนวัยเรียนเพื่อการเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพทะเล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

By | 2020-02-21T15:03:56+07:00 กุมภาพันธ์ 18th, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

25 11, 2562

เทศบาลตำบลโพทะเล รับรางวัล

By | 2019-12-04T15:34:26+07:00 พฤศจิกายน 25th, 2562|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

1 07, 2562

การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลโพทะเล

By | 2019-07-01T15:25:19+07:00 กรกฎาคม 1st, 2562|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์, สถานการณ์ล่าสุด|0 Comments

28 06, 2562

ประชุมโครงการควบคุมเเละป้องกันโรคขาดสารอาหารไอโอดีน ประจำปี 2562 ชุมชนคลองปางรังเก้าพัฒนา

By | 2019-07-02T10:22:38+07:00 มิถุนายน 28th, 2562|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

27 06, 2562

ประชุมโครงการควบคุมเเละป้องกันโรคขาดสารอาหารไอโอดีน ประจำปี 2562 ชุนชนพัฒนามุขดาอุทิศ

By | 2019-07-02T10:19:43+07:00 มิถุนายน 27th, 2562|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

26 06, 2562

ประชุมโครงการควบคุมเเละป้องกันโรคขาดสารอาหารไอโอดีน ประจำปี 2562 ชุมชน ริมน้ำยม

By | 2019-07-02T10:15:54+07:00 มิถุนายน 26th, 2562|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ประชุมโครงการควบคุมเเละป้องกันโรคขาดสารอาหารไอโอดีน ประจำปี 2562

25 06, 2562

ประชุมโครงการควบคุมเเละป้องกันโรคขาดสารอาหารไอโอดีน ประจำปี 2562 ชุชน 59 พัฒนามุขดาอุทิศ

By | 2019-07-02T10:16:07+07:00 มิถุนายน 25th, 2562|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments