กิจกรรมเทศบาล

/กิจกรรมเทศบาล
21 04, 2566

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

By | 2023-04-21T19:58:03+07:00 เมษายน 21st, 2566|Categories: กิจกรรมเทศบาล|0 Comments

23 03, 2566

รายงานผล การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

By | 2023-04-10T16:31:45+07:00 มีนาคม 23rd, 2566|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

16 01, 2566

โครงการป้องกันเเละควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566

By | 2023-01-17T09:22:21+07:00 มกราคม 16th, 2566|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

14 01, 2566

กิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ

By | 2023-01-17T09:19:44+07:00 มกราคม 14th, 2566|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

1 01, 2566

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566

By | 2023-02-10T11:56:07+07:00 มกราคม 1st, 2566|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวกองคลัง, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

29 12, 2565

🌞วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 🏫เทศบาลตำบลโพทะเล โดย 🎋ด.ต. ธภิณภัฎฐ์ ขจรกลิ่นสมฐวี รองนายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพทะเล 🎋ประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 🪄ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล

By | 2022-04-26T12:16:10+07:00 ธันวาคม 29th, 2565|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments