กิจกรรมเทศบาล

/กิจกรรมเทศบาล
27 09, 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

By | 2022-08-01T09:44:30+07:00 กันยายน 27th, 2565|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

9 09, 2565

วันที่ 9 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพทะเล นำเด็กนักเรียนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนนก จังหวัดชัยนาท เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆเสริมสร้างพัฒนาการ เพิ่มพูนทักษะความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ศึกษาวิถีชีวิตธรรมชาติ สัตว์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว

By | 2022-09-14T11:49:20+07:00 กันยายน 9th, 2565|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อจัดจ้าง|0 Comments

19 07, 2565

เฝ้าระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ช่วงวันที่ 20 – 24 กรกฏาคม 2565

By | 2022-07-19T22:02:06+07:00 กรกฎาคม 19th, 2565|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

12 07, 2565

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

By | 2022-07-18T15:16:34+07:00 กรกฎาคม 12th, 2565|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

4 05, 2565

โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

By | 2022-05-08T20:09:45+07:00 พฤษภาคม 4th, 2565|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) ณ วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในการนี้ เทศบาลตำบลโพทะเล โดยนายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล มอบหมายให้นายทศพร ดิษบรรจง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลโพทะเล พร้อมด้วยพนักงาน ลูกจ้างฯ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ อย่างพร้อมเพรียงกัน

27 04, 2565

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2565

By | 2022-04-27T11:35:39+07:00 เมษายน 27th, 2565|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

25 04, 2565

คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลโพทะเล

By | 2022-04-25T11:08:53+07:00 เมษายน 25th, 2565|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลโพทะเล