กิจกรรมเทศบาล

/กิจกรรมเทศบาล
12 12, 2566

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

By | 2023-12-13T10:44:51+07:00 ธันวาคม 12th, 2566|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

 

28 08, 2566

นายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล มอบหมายให้กองช่างเทศบาลฯ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโพทะเล ดำเนินการใช้ยางมะตอยสำเร็จรูปปูทับและบดอัดผิวถนนในส่วนที่ชำรุด ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ พื้นถนนแตกร้าวในเขตเทศบาลฯ เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขัง รถสัญจรไปมาไม่สะดวก

By | 2023-08-30T09:58:24+07:00 สิงหาคม 28th, 2566|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

28 08, 2566

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลโพทะเล ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

By | 2023-08-30T09:54:13+07:00 สิงหาคม 28th, 2566|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

21 04, 2566

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

By | 2023-04-21T19:58:03+07:00 เมษายน 21st, 2566|Categories: กิจกรรมเทศบาล|0 Comments

23 03, 2566

รายงานผล การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

By | 2023-04-10T16:31:45+07:00 มีนาคม 23rd, 2566|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

16 01, 2566

โครงการป้องกันเเละควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566

By | 2023-01-17T09:22:21+07:00 มกราคม 16th, 2566|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments