กิจกรรมเทศบาล

/กิจกรรมเทศบาล
13 08, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. (Smart Suvey Data System) จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2563

By | 2020-08-13T16:36:03+07:00 สิงหาคม 13th, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

13 08, 2563

คำขวัญอำเภอโพทะเล “ถิ่นกำเนิดหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน เเดนอารยธรรมโบราณนครไชยบวร เเหล่งเกษตรกรปลูกมะนาวพันธ์ดี บารมีหลวงพ่ออู๋ คู่อำเภอคุณธรรม”

By | 2020-08-13T11:04:15+07:00 สิงหาคม 13th, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

11 08, 2563

สอบสัมภาษณ์ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” เทศบาลตำบลโพทะเล วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563

By | 2020-08-11T11:01:35+07:00 สิงหาคม 11th, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

10 08, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563

By | 2020-08-13T17:01:53+07:00 สิงหาคม 10th, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

10 08, 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563

By | 2020-08-13T17:01:57+07:00 สิงหาคม 10th, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

3 08, 2563

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลโพทะเลเข้าร่วมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4/63 ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2563 ณ วัดทุ่งน้อย

By | 2020-08-06T14:11:39+07:00 สิงหาคม 3rd, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

https://www.facebook.com/media/set?vanity=100343185056396&set=a.137547998002581

2 08, 2563

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ วันที่ 2 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลโพทะเลเข้าร่วมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4/63 ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2563 ณ วัดทุ่งน้อย

By | 2020-08-06T14:09:01+07:00 สิงหาคม 2nd, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100343185056396&set=a.137173764706671

1 08, 2563

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลโพทะเลเข้าร่วมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4/63 ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2563 ณ วัดทุ่งน้อย

By | 2020-08-06T14:06:24+07:00 สิงหาคม 1st, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100343185056396&set=a.137158094708238

28 07, 2563

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 พิธีช่วงเย็น พิธีถวายเครื่องราชสักการะเเละวางพานพุ่ม เเละพิธีจุดเทียนชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอโพทะเล

By | 2020-07-29T11:02:30+07:00 กรกฎาคม 28th, 2563|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments