กิจกรรมเทศบาล

/กิจกรรมเทศบาล
4 05, 2565

โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

By | 2022-05-08T20:09:45+07:00 พฤษภาคม 4th, 2565|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) ณ วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในการนี้ เทศบาลตำบลโพทะเล โดยนายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล มอบหมายให้นายทศพร ดิษบรรจง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลโพทะเล พร้อมด้วยพนักงาน ลูกจ้างฯ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ อย่างพร้อมเพรียงกัน

27 04, 2565

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2565

By | 2022-04-27T11:35:39+07:00 เมษายน 27th, 2565|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

ดาวโหลดไฟล์

25 04, 2565

คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลโพทะเล

By | 2022-04-25T11:08:53+07:00 เมษายน 25th, 2565|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลโพทะเล

25 04, 2565

เทศบาลตำบลโพทะเล พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ เเละลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเเสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเเละร่วมปฏิญาณตนเเสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัชชั่น (Zero Tolerance)

By | 2022-04-25T09:38:29+07:00 เมษายน 25th, 2565|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

24 04, 2565

วันเทศบาลตำบลโพทะเล ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

By | 2022-04-26T11:57:12+07:00 เมษายน 24th, 2565|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments

24 04, 2565

กราบสักการะขอพรหลวงพ่อเงิน เนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน 2565

By | 2022-04-25T09:26:59+07:00 เมษายน 24th, 2565|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments