ติดต่อเรา

/ติดต่อเรา
ติดต่อเรา 2022-04-28T08:10:58+07:00

สถานที่ตั้งเทศบาลตำบลโพทะเล

เทศบาลตำบลโพทะเล

ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร มีพื้นที่ 0.754 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดพิจิตร ในพื้นที่บางส่วนของ หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 5 หมู่ 8 และหมู่ 9 ตำบลโพทะเล จังหวัดพิจิตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 62 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอโพทะเลประมาณ 5 กิโลเมตร
สำนักงานเทศบาลตำบลโพทะเล
333 ม.3 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร  66130
โทรศัพท์ : 056-681117 ต่อ 106 fax
website : www.phothale.go.th
e-mail : phothale88@gmail.com

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน