นายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล มอบหมายให้กองช่างเทศบาลฯ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโพทะเล ดำเนินการใช้ยางมะตอยสำเร็จรูปปูทับและบดอัดผิวถนนในส่วนที่ชำรุด ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ พื้นถนนแตกร้าวในเขตเทศบาลฯ เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขัง รถสัญจรไปมาไม่สะดวก

/, ข่าวประชาสัมพันธ์/นายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล มอบหมายให้กองช่างเทศบาลฯ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโพทะเล ดำเนินการใช้ยางมะตอยสำเร็จรูปปูทับและบดอัดผิวถนนในส่วนที่ชำรุด ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ พื้นถนนแตกร้าวในเขตเทศบาลฯ เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขัง รถสัญจรไปมาไม่สะดวก

นายสิทธิศักดิ์ ศรีสง่า นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล มอบหมายให้กองช่างเทศบาลฯ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโพทะเล ดำเนินการใช้ยางมะตอยสำเร็จรูปปูทับและบดอัดผิวถนนในส่วนที่ชำรุด ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ พื้นถนนแตกร้าวในเขตเทศบาลฯ เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขัง รถสัญจรไปมาไม่สะดวก

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

By | 2023-08-30T09:58:24+07:00 สิงหาคม 28th, 2566|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments