ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา นักเรียน และผู้ด้อยโอกาส (ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566)

//ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา นักเรียน และผู้ด้อยโอกาส (ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566)

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา นักเรียน และผู้ด้อยโอกาส (ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566)

ประกาศหลักเกณฑ์ เทศบาลตำบลโพทะเล

เเบบคำขอรับทุนการศึกษา

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

By | 2023-03-01T11:13:28+07:00 กุมภาพันธ์ 20th, 2566|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments