ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2566

//ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2566

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

By | 2023-06-08T10:23:09+07:00 พฤษภาคม 26th, 2566|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments