ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 8/2564)

//ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 8/2564)

ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเล เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 8/2564)

ดาวโหลดไฟล์

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

By | 2021-06-22T13:40:21+07:00 มิถุนายน 18th, 2564|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments