🌞วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 🏫เทศบาลตำบลโพทะเล โดย 🎋ด.ต. ธภิณภัฎฐ์ ขจรกลิ่นสมฐวี รองนายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพทะเล 🎋ประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 🪄ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล

/, ข่าวประชาสัมพันธ์/🌞วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 🏫เทศบาลตำบลโพทะเล โดย 🎋ด.ต. ธภิณภัฎฐ์ ขจรกลิ่นสมฐวี รองนายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพทะเล 🎋ประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 🪄ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล

🌞วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. 🏫เทศบาลตำบลโพทะเล โดย 🎋ด.ต. ธภิณภัฎฐ์ ขจรกลิ่นสมฐวี รองนายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพทะเล 🎋ประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 🪄ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

By | 2022-04-26T12:16:10+07:00 ธันวาคม 29th, 2565|Categories: กิจกรรมเทศบาล, ข่าวประชาสัมพันธ์|0 Comments